Chính sách bảo mật

Chào mừng Quý khách đến với GenLighting, 
 
Để đảm bảo quyền lợi cho người dùng website GenLighting, chúng tôi áp dụng chính sách bảo mật sau đối với người dùng truy cập và sử dụng website www.genlighting.vn.
 
1. GenLighting tuân thủ các nguyên tắc sau
- Dữ liệu cá nhân của Quý khách được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch
- Dữ liệu cá nhân của Quý khách được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu
- Dữ liệu cá nhân của Quý khách được lưu trữ một cách thích đáng, phù hợp và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích xử lý
- Dữ liệu cá nhân của Quý khách là chính xác, được cập nhật và các dữ liệu không chính xác liên quan đến mục đích xử lý sẽ được xóa hoặc sửa kịp thời

2. Cookies và các công nghệ tương tự
Khi Quý khách sử dụng Website hoặc ứng dụng điện thoại của GenLighting, GenLighting thu thập thông tin của Quý khách thông qua cookies và các công nghệ tương tự.

GenLighting bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ khi nào cần thiết.