Điều khoản sử dụng

Chào mừng Quý khách đến với GenLighting, 
 
Để đảm bảo quyền lợi cho người dùng website GenLighting, chúng tôi áp dụng các điều khoản sau đối với người dùng truy cập và sử dụng website www.genlighting.vn.

1.  Chấp thuận các điều khoản sử dụng
Khi sử dụng Website của GenLighting (sau đây gọi tắt là "Website"), Quý khách đã mặc nhiện chấp thuận các điều khoản sử dụng được quy định dưới đây. GenLighting có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của "Điều khoản sử dụng" tại bất kỳ thời điểm nào nếu cần thiết.

2.  Miễn trừ trách nhiệm
Trong phạm vi được luật pháp cho phép, thông tin hiển thị tại Website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, chính thức hay hàm ý, từ phía GenLighting, bao gồm nhưng không giới hạn về khả năng bán được hàng, tính phù hợp của sản phẩm, dịch vụ cho mục đích cụ thể mà người mua đã lựa chọn.
Trong phạm vi được luật pháp cho phép, GenLighting cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các thông tin hiển thị.

3.  Điều chỉnh và sửa đổi
GenLighting bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

4.  Luật điều chỉnh và quyền tài phán
Điều kiện sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.