Thông tin giao hàng

* Hàng hoá được giao nhận tại Tp. HCM hoặc hỗ trợ giao đến chân công trình 
* Thời gian giao hàng: 
 . 
Hàng có sẵn: 3-5 ngày
 . Hàng nhập: 4-12 tuần (cập nhật tại thời điểm đặt hàng)